Kontakt  

Distribúcia:

Všetky regióny vrátane Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Púchova, Považské Bystrici 

Telefón - zákaznícka linka, v prevádzke  pondelok až štvrtok od 8h do 19h, v piatok 8-16h, v nedeľu 12-19h.
0917 361 137 alebo 0917 361 128

Email: info@zdravestravovanie.sk

Dalšie kontakty na call-centrum (voláte do ČR): +420 774 925 577, +420 778 702 960

Výrobca jedál: 
Zdravé stravování s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice 

IČO 29292069 
DIČ CZ29269069 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., číslo účtu 4022544541/7500, IBAN SK33 7500 0000 0040 2254 4541, BIC CEKOSKBX

Pre českých zákazníkov prevádzkujeme webové stránky www.zdravestravovani.cz.